1. Home
  2. Mp3
  3. O Mere Sanam Mere Hamdam Chahata Rahu Janam Janam

O Mere Sanam Mere Hamdam Chahata Rahu Janam Janam